Om du vill överföra en kopia av en kalkyl till en annan verkstad kan du göra detta via funktionen Överför kalkyl via överföringsgodkännande.

 

För att få tillåtelse att överföra kalkylen måste både avsändande och mottagande verkstäder godkänna varandra. Se instruktion ”När ska jag använda Överför kalkyl via överföringsgodkännande?”

 

Så här överför du en kalkyl:

  • Öppna önskad kalkyl
  • Klicka på ikonen för Sänd/dela kalkyl
  • Välj Överför kalkyl  • Välj mottagare i listrutan
  • Skriv in en kommentar  • Bocka i rutan ”Ta bort ärendet efter överföring” om du vill radera ärendet direkt vid överföringen
  • Nu stängs ärendet och försvinner från listan över kalkyler på Startsidan.

 

Mottagande verkstad kan nu redigera kalkylen. För att läsa mer om detta, se instruktion ”Hur kan jag redigera en överförd kalkyl från en annan verkstad?”.