Med november-releasen gör vi användarinstruktionerna mer lättåtkomliga i CABAS, vilket underlättar för er användare att skapa korrekta kalkyler. Vi inför även några andra nyheter som du kan läsa mer om nedan.  

Efter läsning hittar du Release notes via ikonen till höger i toppmenyn i CABAS. 

 

Sammanfattning Release Notes November

CABAS: Direkt åtkomst till användarinstruktioner i CABAS  
CABAS Glas: Möjlighet att göra glaskalkyler för tunga fordon  
CABAS: Synkronisering av dokument mellan CABAS och CAB Plan  
CABAS: VIN sökning även i glaskalkyler (endast Volvo)  


Sammanfattning Release Notes November (utveckling försäkringsbolag)

Interna skadesvar: Svaret ”Godkänd” sätter automatisk bock för ”Betalningsåtagande”
 

CABAS: Direkt åtkomst till användarinstruktioner i CABAS  

Från och med novemberreleasen blir det enklare att ta hjälp av användarinstruktionerna vid skadekalkylering i CABAS. En ny ikon har införts på ställen i CABAS där behov av att söka information i användarinstruktionerna kan uppstå. Vid klick på ikonen öppnas den rätta användarinstruktionen i ett nytt fönster, vilket gör att användaren kan läsa instruktionen utan att avbryta arbetet i skadekalkylen.CABAS Glas: Möjlighet att göra glaskalkyler för tunga fordon  

Från och med denna release är det möjligt att göra glaskalkyler även för tunga fordon i CABAS. CABAS: Synkronisering av dokument mellan CABAS och CAB Plan  

Sedan 2017 har det varit möjligt att synkronisera foton mellan CABAS och CAB Plan. Önskemål har inkommit om att även dokument ska kunna synkroniseras mellan systemen, vilket har införts med novemberreleasen. 


CABAS: VIN-sökning även i glaskalkyler (endast Volvo)  

Från och med denna release finns möjlighet att för personbilsmodeller från märket Volvo nyttja resultatet av en VIN-sökning, när reservdelarna för en glaskalkyl ska väljas i CABAS.
Interna skadesvar: Svaret ”Godkänd” sätter automatisk bock för ”Betalningsåtagande” 

Kryssrutan för Betalningsåtagande blir nu automatiskt ifylld om försäkringsbolaget väljer skadesvaret Godkänd i en kalkyl. Detta har införts för att undvika att försäkringsbolaget skickar skadesvaret Godkänd till verkstaden utan att bocka för Betalningsåtagande, vilket krävs av flera verkstäders affärssystem för att kunna fakturera reparationsjobbet.


OBS! Om försäkringsbolaget ändrar redan ifyllt skadesvar ”Godkänd” till ett annat skadesvar måste kryssrutan bockas ur manuellt.