Glas strålkastare plastrenovering, arbetsoperationer nr 70101 och 70102 är baserade på CAB’s tidsstudier av plastreparation strålkastare av två olika tillverkares spray- och svampmetoder.
Studierna gjordes när strålkastaren redan var bortmonterad från fordonet så arbetstiden inkluderar inte demontering och montering av strålkastaren. Denna tid behöver läggas till separat.

 

Schemat nedan visar vad som ingår i de olika metoderna:Du hittar arbetsoperationerna för plastreparation strålkastare under position 7 eller 8 i CABAS.