I februarireleasen inför vi flera nyheter i CABAS. Bland annat en Arkiveringstjänst för kalkyler. En annan stor förändring är att vi har möjliggjort att en CABAS-användare numera kan stänga av systemets automatiska lackval.
Vi inför även några andra nyheter som du kan läsa mer om nedan.  


Efter läsning har du tillgång till Release notes i CABAS genom att klicka på ikonen "Releaseinformation" uppe till höger i den övre menyraden. 

 

Sammanfattning Release notes Februari 

  • CABAS: Införande av Arkiveringstjänst i CABAS
  • CABAS: Möjlighet att individuellt stänga av systemets automatiska lackval
  • CABAS: Förbättrat automatiskt modellval i CABAS  
     

Sammanfattning Release notes Februari (utveckling för Försäkringsbolag) 

  • CABAS: Möjlighet att styra omsända kalkyler till manuell granskning 

_________________________________________________________________________________________

 

CABAS: Införande av Arkiveringstjänsten i CABAS  

Vi har i tidigare release notes och nyhetsbrev informerat om Arkiveringstjänst i CABAS. Och nu är det äntligen dags!  
Hur fungerar då Arkiveringstjänsten?
Kalkyler som är äldre än 10 år rensas automatiskt bort från CAB:s lagringsplats. Kalkyler som är mellan 3 och 10 år gamla hamnar automatiskt i arkivet. Observera att tiden (kalkylens ålder) räknas från datumet när kalkylen senast ändrades!
  

Du kan välja att söka även bland arkiverade kalkyler genom att markera kryssrutan ”Inkludera arkiverade” nedanför ”Sök”-knappen (1 i bilden ovan).
Sökresultatet visar alla träffar för sökkriteriet; arkiverade kalkyler som är äldre än tre år sedan senaste ändring (2 i bilden ovan) markeras i kolumnen för Arkivstatus som ”Arkiverad”.
Arkiverade kalkyler kan endast öppnas som PDF eller sparas som PDF på egen lagringsplats (3 i bilden ovan).

Vad är inkluderat i en arkiverad kalkyl (PDF)?
En arkiverad kalkyl innehåller alla specifikationer som utgör kalkylresultatet i CABAS idag (1 i bilden nedan), alla i kalkylen bifogade foton (2 i bilden nedan) och en ny rapport som visar upp kalkylhistoriken (3 i bilden nedan)

 


Observera att vi i nästa CABAS-release (21.4) även lägger till bifogade dokument till arkiverade kalkylers PDF. 

Viktig information angående den nya arkiveringstjänsten i CABAS 

När du söker bland dina kalkyler och har bockat i Inkludera arkiverade, kommer sökresultatet till en början visa en del arkiverade kalkyler som icke-arkiverade. I kolumnen Arkivstatus ska egentligen alla kalkyler som är äldre än 3 år ha status Arkiverade. På grund av att arkiveringsmotorn i vår nya Arkiveringstjänst behöver tid på sig för att processa alla kalkyler (det finns 15 miljoner i CABAS!), kommer det dröja lite innan Arkivstatus visas korrekt. 

Alla kalkyler som inte har status Arkiverad kan fortfarande öppnas och ändras som vanligt i CABAS.CABAS: Möjlighet att individuellt stänga av systemets automatiska lackval  

Nu har du som CABAS-användare möjlighet att själv ta kontroll över kalkyleringen av lack i CABAS. Inaktiverar du ”Automatisk lackval” så behöver du komma ihåg att göra ALLA lackval i systemet själv. Observera att du endast stänger av ”Automatiskt lackval” på användarnivå – INTE för hela organisationen. Så här inaktiverar du systemstödet ”Automatiskt lackval” i CABAS: Gå till Grunddata (1) och vidare till Användare (2). Välj fliken Inställningar (3) och bocka i kryssrutan (röd pil) för ”Stäng av automatiskt lackval”. Spara din ändring genom att klicka på OK.
Kom ihåg att det är du som CABAS-användare som har ansvaret för kalkylens innehåll!
 


CABAS: Förbättrad automatisk modellval i CABAS  

Hittills har årsmodellsinformation från VTR påverkat det automatiska modellvalet i CABAS. Från och med denna release hämtar vi fordonets årsmodell från car.info. vilket innebär att CABAS följer de flesta biltillverkares standard för årsmodellsbrytning.

_____________________________________________________________________________________ CABAS: Möjlighet att styra omsända kalkyler till manuell granskning (utveckling för Försäkringsbolag) 

Kalkyler som skickas återigen till bolagen efter att tidigare ha fått ett av skadesvaren ”Ej godkänd”, ”Försäkring saknas hos mottagaren” eller ”Inlösen” kan nu styras till manuell granskning. Dessa skadesvar (röd ram) aktiverar kryssrutan ”Hantera nästa förfrågan manuellt” (röd pil)

 

Du aktiverar detta på organisationsnivå genom att gå till Grunddata (1 i bilen nedan), vidare till Organisationsinställningar (2 i bilen nedan) och markera kryssrutan (röd pil i bilden nedan).