För att överlåta din CAB-licens till ett annat företag behöver du skicka in en begäran om Överlåtelse av CAB-licens. (Se bifogad fil längst ner i denna artikel.)
Denna ska innehålla frånträdande organisations adress och organisationsnummer samt tillträdande organisations adress, organisationsnummer, fakturaadress, CID, administratörens namn och e-post samt från vilket datum överlåtelsen ska gälla.


Överlåtelsen ska undertecknas av både frånträdande och tillträdande licenstagare.

 

Skicka sedan överlåtelsen inskannad till support@cab.se 


Eller brevledes till: 


CAB Group AB 

Att: CAB Support 

Stortorget 11 

702 11 Örebro

 

Viktig information till den tillträdande licensinnehavaren

  • CAB förbehåller sig rätten att inte godkänna överlåtelsen.
  • Överlåtelsen kommer att ske 1 - 3 arbetsdagar efter att den inkommit till CAB Support.
  • Den tillträdande licensinnehavaren godkänner tidigare ingånget avtal innefattande personuppgiftsbiträdesavtal samt integritetspolicy med CAB.
  • Se www.cabgroup.se för beskrivning av integritetspolicy.