Med denna release inför vi det nya beräkningssättet för Ytrikta och möjligheten att ange fordonets status beträffande körduglighet. Utöver dessa funktionella nyheter har vi genomfört uppdateringar “under huven” såsom buggfixar, stabilitetsförbättringar och framtidssäkring av plattformen

 

Efter läsning har du tillgång till Release notes i CABAS genom att klicka på ikonen "Releaseinformation" uppe till höger i den övre menyraden.

 

Sammanfattning Release notes november

CABAS: Nytt beräkningssätt för Ytrikta
CABAS: Nytt fält för inmatning av fordonets körduglighet
 

__________________________________________________________________________________________________

CABAS: Nytt beräkningssätt för Ytrikta

Med denna release har vi skapat ett nytt beräkningssätt för Ytrikta. Detta ger CABAS-användaren verktyg för att bättre beskriva den skadade ytan som ska repareras. I den nya ytriktadialogen tillhandahåller systemet flera nya parametrar som bättre fångar upp tidsdrivande faktorer i reparationsarbetet.Du kan hitta mer viktig information om hur det fungerar och hur man gör i det nya beräkningssättet när du klickar på denna länk: Det nya beräkningssättet för ytrikta


CABAS: Nytt fält för inmatning av fordonets körduglighet 

Nu har vi lagt till möjlighet att beskriva fordonets körduglighet i Skadefliken. Försäkringsbolagen behöver denna information för att kunna hantera eventuella hyrbilar och eller stilleståndsersättningar.