I CAB Plan-versionen för november finns inga synliga förändringar. Däremot har arbete gjorts för att förbättra prestandan och användarupplevelsen samt lösa problem som rapporterats in från våra användare.