Du öppnar en position för att lägga till en Ytrikta-åtgärd genom att markera reservdelen och trycka på tangenten för ytrikta eller dubbelklicka i kolumn ”Ytrikta” för den önskade positionen.
Du kan även dubbelklicka på positionsnamnet och i den öppnade positionen väljer du reservdelen du vill reparera genom att högerklicka på reservdelstexten… …eller genom att högerklicka på reservdelens 3D-bild…… och välja ”Ytrikta”.