I CAB Plan-versionen för juni har vi gjort förändringar i flera av våra tjänster.

Efter läsning har du tillgång till Release notes i CAB Plan genom att klicka på ikonen "Releaseinformation" uppe till höger i den övre menyraden.


Sammanfattning Release Notes CAB Plan juni


CAB Plan: Ärendestatus i checklistan
CAB Overview: Kund- och reparationsnoteringar
CAB Damage Inspection Booking: Fotobesiktningar i skadebesiktningsrapporten
CAB Plan Repair: Information om nya uppdateringar

CAB Plan: Frånvaromeddelande vid fotobesiktning


 

CAB Plan: Ärendestatus i checklistan

Om det finns punkter i checklistan som är av mer administrativ art så kan du nu koppla dessa till en ärendestatus. Det kan till exempel vara aktiviteter som skall utföras i samband med in- eller utlämning av fordonet. I en befintlig eller ny checklista så väljer du vilken status som punkten är kopplad till genom att markera statusen i menyn. Om du sedan har valt inställningen att checklistan automatiskt skall visas så kommer den visas vid en statusförändring i ärendet. I annat fall går det att manuellt öppna checklistan och signera punkten.CAB Overview: Kund- och reparationsnoteringar
I CAB Overview går det nu att se samtliga kund- och reparationsnoteringar som finns på ett CAB Plan-ärende. 


Ikonen för noteringar kan ha tre olika färger: 

Grå när noteringar saknas
Grön när det finns noteringar
Röd om en ny notering lagts till


Det går också att lägga till en ny notering i CAB Overview som kommer att visas som en kundnotering i CAB Plan-ärendet. En händelse kommer då också skapas i händelsecentret för att uppmärksamma CAB Plan-användaren. 
CAB Damage Inspection Booking: Fotobesiktningar i skadebesiktningsrapporten
I skadebesiktningsrapporten, som nås via administrationsgränssnittet för CAB Damage Inspection Booking, visas nu de ärenden som gjorts som en fotobesiktning. Dessa ärenden kommer att ha en markering i kolumnen för fotobesiktning. CAB Plan Repair: Information om nya uppdateringar
I den nya webbaserade applikationen för stämpling, CAB Plan Repair, görs uppdateringar kontinuerligt och vi vill påminna om att information om de senaste uppdateringarna finns att se direkt i applikationen.
CAB Plan: Frånvaromeddelande vid fotobesiktning
Nu är det möjligt att aktivera ett meddelande till fordonsägaren som säger att handläggningen av inkomna fotoinspektioner kan ta längre tid än normalt. Det är lämpligt att använda sig av denna funktion när administrativ personal är ledig under en längre tid.

I närvarohanteraren anger du mellan vilka datum detta meddelande skall visas. Meddelandet kommer då att visas när fordonsägaren väljer fotobesiktning i den webbaserad tjänsten CAB Damage Inspection Booking.