I junireleasen inför vi bland annat några uppdateringar och förbättringar för Ytrikta i CABAS.

Efter läsning har du tillgång till Release notes i CABAS genom att klicka på ikonen "Releaseinformation" uppe till höger i den övre menyraden.

 

Sammanfattning Release notes Juni

CABAS: Ytrikta – Möjlighet att kalkylera flera åtgärder på en och samma reservdel
CABAS: Ytrikta - Fritextfält på varje Ytrikta-rad
CABAS: Nya ikoner och länk till användarinstruktioner för GLAS
CABAS: Särredovisning av ”Övrigt lackmaterial” i lackspecifikationen i CABAS

CABAS: Ytrikta – Möjlighet att kalkylera flera åtgärder på en och samma reservdel

I denna release av CABAS har vi lagt till möjligheten att kalkylera flera åtgärder på samma reservdel i Ytrikta.


Till exempel:
Vi har ett fordon med en svårt skadad bakskärm (främre del – det så kallade ”hundbenet”) och en buckla längre bak på bakskärmen. Vi börjar med att välja byte av främre delen ”Skarva främre”:Nu högerklickar vi på en lämplig reservdelsrad för bakskärmen (i vårt fall ”Skarva bakre”) och väljer åtgärd ”Ytrikta”. CABAS påpekar att vi redan har kalkylerat en annan operation på samma reservdelsnummer:Svarar vi ”Ja” på kontrollfrågan så öppnas Ytrikta-dialogen för inmatning av skadans parametrar:När Ytrikta-dialogen stängs så visas båda åtgärderna (”Byte Bakskärm främre del”, röd pil nedan) och ”Ytrikta skadan på Bakskärm” (blå pil nedan) på en och samma reservdelsnummer (röd ram nedan):CABAS: Ytrikta - Fritextfält på varje Ytrikta-rad

 

Sedan vi förra året införde nya Ytrikta i CABAS har vi blivit uppmärksammade på att det kan bli otydligt med reservdelsbenämningar. Därför har vi med denna release infört ett fritextfält för varje skapad rad i Ytriktadialogen.

 Här är två möjliga användningsområden:


I första exemplet har vi två skador vi ska reparera runt dörröppningen. För att tala om för plåtslagaren och skaderegleraren VAR skadorna befinner sig har vi kort skrivit att den första Ytrika-raden avser skadan på tröskelplåten och den andra Ytrikta-raden avser skadan på A-stolpen.
I andra exemplet nedan har vi tre skador på en bakskärm men det finns behov av att förtydliga vilken Ytrikta-rad som tillhör vilken skada.Observera att dessa tecken inte är tillåtna i textfältet:

 ! " # ¤ % & ( ) = ? ` ^ * £ $ { [ ] } \ ´ ¨ ' < > | + § ½ 

 

 

CABAS: Nya ikoner och länk till användarinstruktioner för GLAS


Nu finns ikonen som leder till användarinstruktionerna för Glas på plats i CABAS:


 

 

CABAS: Särredovisning av ”Övrigt lackmaterial” i lackspecifikationen i CABAS

I och med denna release särredovisas ”Övrigt lackmaterial” i lackspecifikationen. Detta gör att den blir enklare att förstå för både lackeraren och skaderegleraren på försäkringsbolaget. Tidigare visades detta som en totalsumma i lackspecifikationen.