I septemberreleasen inför vi mindre förändringar i ytriktningsspecifikationen i CABAS. Utöver detta har vi genomfört uppdateringar “under huven” såsom buggfixar, stabilitetsförbättringar och framtidssäkring av plattformen.

Viktigt!
Från och med den 24 september krävs att Microsoft Edge WebView2 är installerat på din dator. Användare som saknar denna programvara kommer att ombes att installera detta i samband med inloggning.
 

Efter läsning har du tillgång till Release notes i CABAS genom att klicka på ikonen "Releaseinformation" uppe till höger i den övre menyraden.

 

Sammanfattning Release notes September

CABAS: Ytrikta – Position och info om D/M-riktning visas på Ytriktningsspecifikationen

CABAS: Nya arbetsoperationer för Radera felkoder


CABAS: Position och information om D/M riktning visas på Ytriktningsspecifikationen
 

För att i Ytrikta förtydliga vilken position en reservdel tillhör, har vi lagt till information om positionsbenämning till varje reservdel på Ytriktningsspecifikationen. Här finns numera även information om vilket val man har gjort angående ”D/M riktning för positionens huvuddetalj”:

CABAS: Nya arbetsoperationer för Radera felkoder

I och med denna release kompletterar vi tider för att radera felkoder med studerade tider från CAB. Tiderna avser endast radering av felkoder, ej kalibrering eller liknande arbete. Modellspecifika tillverkartider (OEM) finns kvar. Detta visar sig som tre separata arbetsoperationer som väljs automatiskt beroende på bilmodell. Tiderna för radering av felkoder väljs enligt följande ordning:

  • 958300 – Radera Felkoder (OEM): I första hand används de OEM-tider som finns sedan tidigare i CABAS.

  • 958301 – Radera Felkoder – märkesspecifik tid: När OEM-tid saknas används en märkesspecifik tid från CAB.

  • 958302 – Radera Felkoder - generell tid: Om det saknas tid för ett specifikt märke används en generell tid från CAB.


Det är inte längre möjligt att manuellt tidsätta arbetsoperation 958300.Hur påverkas tidigare kalkyler?

Befintliga kalkyler kommer inte att påverkas. Den nuvarande arbetsoperationen ”958300 Radera felkoder” kommer att finnas kvar, med samma tid.


Det finns dock ett undantag. Om den befintliga arbetsoperationen ”958300 Radera felkod” inte är tidsatt av CAB eller har en OEM-tid som utgått kommer följande att ske:

  • Ytterligare en arbetsoperation kommer att visas i CABAS – ”958301 Radera felkod – märkesspecifik tid” eller ”958302 Radera felkod – generell tid”.
  • Den befintliga arbetsoperationen ”958300 Radera felkoder” kommer under en övergångsperiod att finnas kvar i kalkylen. Men efter 2022-12-31 kommer den att tas bort från CABAS.


Detsamma gäller kalkyler där man satt en manuell tid på arbetsoperationen ”958300 Radera felkod”.

För mer information om vad som ingår i arbetsmomentet Radera felkoder, se Användarinstruktion för tidssättning med arbetsoperationer i CABAS