I novemberreleasen inför vi bland annat det nya skademomentet ”Tilläggsförsäkring/Allrisk” i CABAS. Vi har också förberett CABAS för den kommande VIN-kodssökningen som introduceras i en separat release den 12 december. 
 

Efter läsning har du tillgång till Release notes i CABAS genom att klicka på ikonen "Releaseinformation" uppe till höger i den övre menyraden. 

 

Sammanfattning Release notes November 

CABAS: Nytt skademoment i CABAS: ”Tilläggsförsäkring/Allrisk” 
CABAS: Förändringar i integrationer mot DMS  CABAS: Nytt skademoment i CABAS: ”Tilläggsförsäkring/Allrisk” 

På begäran av de svenska På begäran av de svenska försäkringsbolagen har vi lagt till det nya skademomentet ”Tilläggsförsäkring/Allrisk”. Detta för att underlätta hanteringen av kalkyler som tidigare har hanterats under skademomentet ”Övrigt” men inte nödvändigtvis ska inkludera ställtid, till exempel vid nyckelförlust eller feltankning. 
 
När du väljer det nya skademomentet i listan (röd ram nedan)...


En bild som visar text 
Automatiskt genererad beskrivning 
 
…kan du markera ”Ställtid” (se pilen nedan) och välja underkategori av skada i listrutan. Som standard har detta skademoment INGEN ställtid (kryssrutan är INTE markerad). 


 


Försäkringsbolaget kan ändra valet för ställtid i skadesvaret (röd pil) – om verkstadens val behöver ändras. 


 
 
Kalkylen uppdateras med skadesvaret när verkstaden klickar på ”OK” 


 

 

I kalkylhuvudet (se nedan) syns vilket skademoment och underkategori som valts och om det beräknats med eller utan ställtid (röd ram nedan)...


En bild som visar text 
Automatiskt genererad beskrivning 
 
…och på arbetsspecifikationen visas ställtiden även om den skulle vara ”0” (röd pil) 


 

CABAS: Förändringar i integrationer mot DMS 

Som ett steg i att förbättra våra integrationer mot olika affärssystem introducerade CAB för en tid sedan en ny version av vår DMS-integration (version 2). Det innebar bland annat att listpris och rabatt som skickas från DMS kan visas i specifikationen. Efter denna release kommer våra integrationer endast att stödja den nya versionen. 

Om en verkstad fortfarande använder sig av den gamla versionen kommer ett felmeddelande visas: 
 

 


Skulle detta hända, måste du vända dig till din IT-ansvarige och din DMS-leverantör för att uppgradera din integration till version 2.