I CAB Plan-versionen för november har vi gjort flera förändringar i CAB Plan.  

Efter läsning har du tillgång till Release notes i CAB Plan genom att klicka på ikonen "Releaseinformation" uppe till höger i den övre menyraden. 


Sammanfattning Release Notes CAB Plan November 

CAB Plan: Nytt utseende för händelsecenter

CAB Plan: Ny händelse ”Avbruten av extern verkstad”

CAB Plan: Nytt Skademoment "Tilläggsförsäkring/Allrisk"

CAB Plan: En veckas framförhållning för extern bokning

CAB Plan: Standardchecklista för Volvo

CAB Plan: Försäkringsbolag och skadenummer tillagt i ärenderapportenCAB Plan: Nytt utseende för händelsecenter

Nu är händelser i händelsecentret uppdelade i fyra flikar (Ärende, Avbrott, Skadebesiktning och Externt arbete). Detta gör det enklare att få en överblick över nya händelser. Inställningarna för vilka händelser du vill få notifiering för hittar du på respektive flik. Den senaste notifieringen kommer att presenteras bredvid händelsecentret. Notifieringen är synlig under 60 minuter eller tills du sätter den som läst. 

CAB Plan: Ny händelse ”Avbruten av extern verkstad” 

Om den externa verkstaden avbrutit en bokning kan du nu få en notifiering om detta. 


CAB Plan: Nytt Skademoment "Tilläggsförsäkring/Allrisk"

Du kan nu välja det nya skademomentet ”Tilläggsförsäkring/Allrisk” under skadefliken i ärendet. Tilläggsförsäkring/Allrisk är en skadetyp för till exempel feltankning eller nyckelförlust. 


CAB Plan: En veckas framförhållning för extern bokning

I CAB Plan kan du på respektive depå ange när det tidigast skall gå att boka en tid. Här har valet att ha en veckas framförhållning lagts till för externa bokningar. Denna inställning kan användas på depåer där till exempel vindrutebyten bokas av fordonsägaren. Du kan då säkerställa att den nya vindrutan finns på plats när bilen kommer.  


CAB Plan: Standardchecklista för Volvo

Volvo har tagit fram en checklista som skall användas vid reparation av Volvobilar. Den nya checklistan finns tillgänglig i menyn för mallar när du skapar en ny checklista. 


CAB Plan: Försäkringsbolag och skadenummer tillagt i ärenderapporten

Försäkringsbolag och skadenummer är tillagt i ärenderapporten.