Våra populära måttband ger stöd vid skadekalkylering i CABAS. Måttbanden är magnetiska vilket gör att de smidigt fäster på underlag av stål/plåt. 
Deltagare i CABAS Grundutbildning får måttband kostnadsfritt vid utbildningstillfället. Du kan beställa fler till självkostnadspris via webben.


Beställ magnetiska måttband här