I CAB Plan-versionen för februari har vi gjort flera förändringar.  


Efter läsning har du tillgång till Release notes i CAB Plan genom att klicka på ikonen "Releaseinformation" uppe till höger i den övre menyraden. Sammanfattning Release Notes CAB Plan februari 


CAB Plan: Bekräftelse till kund när tid för skadebesiktning bokats 

CAB Plan: Uppdatering av information från kalkyl 

CAB Plan: Flytta skadebesiktningsbokningar i kalendern 

CAB Plan: Automatisk arkivering av gamla ärenden  
CAB Plan: Bekräftelse till kund när tid för skadebesiktning bokats 


En ny bekräftelse vid bokning av skadebesiktning har lagts till. Sedan tidigare finns en påminnelse som skickas för en bokad skadebesiktningstid. Nu kan du också välja att skicka en bokningsbekräftelse när en tid bokas. I organisationsinställningarna kan du skapa en mall med önskad information och välja om SMS skall skickas när bokningen görs eller om den skall skickas manuellt. Om bokningsbekräftelsen är aktiverad är den synlig i ärendet bland övriga aktiverade utskick. Du kan som vanligt skicka bekräftelsen manuellt genom att klicka på ikonen med en pil. Skulle det finnas flera framtida skadebesiktningsbokningar så kommer du att få välja vilken bokning som avses. 

CAB Plan: Uppdatering av information från kalkyl 


Nu finns en möjlighet att välja vilken information från kalkylen som du vill uppdatera ska uppdateras i ärendet. Funktionen kommer vara aktiverad från start i organisationsinställningarna och kan avaktiveras om du vill att ärendet alltid skall uppdateras när kalkylen ändras.   Den uppdaterade informationen från kalkylen presenteras i ett fönster där du får välja vilken information som du vill uppdatera. Skulle det finnas flera kalkyler kopplade till ärendet så kommer informationen från samtliga visas i fönstret.   


CAB Plan: Flytta skadebesiktningsbokningar i kalendern 


Efter önskemål från våra kunder har vi återigen gjort det möjligt att flytta en bokning genom att dra och släppa från kalendern som visas i ett öppet ärende. 


 


CAB Plan: Automatisk arkivering av gamla ärenden 


Ärenden i CAB Plan som inte har öppnats på 12 månader arkiveras automatiskt. Vi kommer att ändra tidsintervallet till 9 månader. Bakgrunden till det är att många användare har ärenden som inte fått statusen ”utlämnad till kund” trots att fordonet inte finns kvar på verkstaden. Detta bidrar till försämrad prestanda i applikationen. 


Oavsett om ärendet har arkiverats manuellt eller automatiskt går det alltid att hitta det igen genom att söka efter utlämnade ärenden.