För att ha tillgång till Avvikelsehantering i CAB Plan behöver verkstaden ha avtal för avvikelsehantering (CAB Plan Deviation handling). Tjänsten kan beställas hos CAB Support.

Administratören behöver ha behörighet som Avvikelsehanteringsadministratör och veta hur man arbetar i CAB Plan. Tekniker bör ha stämplat i CAB Plan tidigare. 

Om du är Avvikelsehanteringsadministratör:


Gå till CAB Plan Grunddata och klicka på Avvikelseinställningar.

Här finns en lista över möjliga avvikelser som tekniker kan använda vid stämpling i CAB Plan.

Markera en avvikelsetyp om du vill se vilka jobbtyper den är tillämplig på. Dessa listas i höger kolumn.

För att avvikelsetypen ska kunna väljas av en tekniker behöver Kan väljas av tekniker vara markerad. Vi rekommenderar att du börjar med ett fåtal och sedan utökar om behov finns.


Du kan även fylla i förklarande text för avvikelsen. 
Klicka sedan på Spara.Om du inte vill att en avvikelseorsak ska vara valbar av en tekniker, avmarkerar du Kan väljas av tekniker.


 

  

Om du är tekniker
 

Klicka på Stopp


 


…och välj mellan fyra olika stoppalternativ – Paus, Avbrott eller Omarbete.


  • Paus

Denna operation pausar arbetet och används om det finns ett annat jobb som behöver göras först eller om teknikern till exempel ska gå på möte. Detta förutsätter att mekanikern/lackeraren kan fortsätta med sitt arbete efteråt.
Denna åtgärd kommer inte med i avvikelserapporten.

 

  • Avbrott

Denna operation använder teknikern om han/hon inte kan fortsätta med arbetet. Teknikern väljer anledning för stopp från listan, till exempel brist på material, skriver en kommentar och klickar sedan på knappen OK.

 

  • Omarbete

Denna åtgärd ska väljas om en tekniker är missnöjd med sitt arbete och vill göra om detta.

 

Nu visas en lista över anledningar till stoppet. Välj en anledning och skriv in en kommentar om stoppet. Klicka på OK när du är klar.

 

 

När en tekniker väljer någon av dessa operationer, förutom vid paus som avbrott, loggas avvikelsen i avvikelseportalen.  

 

Planeraren ser då i ärendet att ett extra moment har tillkommit i momentlistan samt att momenttexten är röd.