Reklamationer kan avvändas om en kund kommer tillbaka och inte tycker arbetet blev bra utfört.


Reklamation av ett ärende där det finns ett registreringsnummer


I CAB Plan kan en administratör, bokare eller planerare hämta upp ärendet genom att klicka på sök och sedan välja Levererade ärenden uppe i menyraden.

 

 

 

 

Dubbelklicka på registreringsnumret så öppnas ärendet. Klicka sedan på knappen Lägg till reklamation nere till vänster…

 

 

 

…och välj Orsakskod för reklamationen.

 


 

När du har valt orsakskod öppnas ett nytt fönster med samma registreringsnummer. Här finns kundinformation samt andra uppgifter från gamla ärendet. En röd markering skapas runt fotoikonen i vänstra hörnet samt att texten ”Reklamationsärende skapat” syns i rött (se bild). Här står även orsakskoden. Klicka på Lägg till reparation…

 

 


…och välj vilket bokningsschema som ska användas.

 

Lägg till tider genom att använda manuell tidsinmatning och boka och planera sedan ut ärendet på den tekniker som skall utföra arbetet.

 

 

 

Teknikern ser att en reklamation har inkommit genom den röda ikonen i övre vänstra hörnet på momentet. Du kan även förtydliga genom att skriva in i reparationsnoteringar att detta är en reklamation. När teknikern klickar på noteringssymbolen visas informationen.

 

 

 

 Reklamation av ett ärende som saknar registreringsnummer

Du kan även skapa en reklamation utan tidigare registreringsnummer genom att klicka på Nytt ärende i bokningsfliken. Skriv in registreringsnummer i fönstret Skapa ärende och klicka på knappen ”Skapa reklamation

 

 

 

Skriv in ägar- och fordonsuppgifter manuellt eller klicka på VTR-knappen bredvid registreringsnummer för att hämta uppgifter från Väg- och trafikregistret.

 

 

Klicka sedan på Lägg till reparation

 

 

 

…och välj vilket bokningsschema ärendet ska bokas på. Lägg till tider genom att använda manuell tidsinmatning och boka och planera ut arbetet på den/de tekniker som skall utföra arbetet.

 

 

 

 

Teknikern ser att en reklamation har inkommit genom den röda ikonen i övre vänstra hörnet på momentet. Du kan även förtydliga genom att skriva in i reparationsnoteringar att detta är en reklamation. När teknikern klickar på noteringssymbolen visas informationen.