I februarireleasen inför vi ett antal förändringar i CABAS. Utöver det har vi också rättat buggar och gjort prestandaförbättringar i systemet. 


Efter läsning har du tillgång till release notes i CABAS genom att klicka på ikonen "Releaseinformation" uppe till höger i den övre menyraden. Sammanfattning Release notes Februari 


CABAS: Fordonsvärderingstjänsten tas bort

CABAS: Rensning av gamla personuppgifter 
CABAS: Fordonsvärderingstjänsten tas bort


Vi har i denna release tagit bort fordonsvärderingstjänsten från car.info. Detta då kostnaden för tjänsten ökat kraftigt och vi inte vill göra den prishöjning som skulle behövas för att täcka detta. 
Raderna som tillhör ”Extern värdering” (röd ram ovan) kommer att tas bort från CABAS. 
CABAS: Rensning av gamla personuppgifter 


För att kunna garantera en bra prestanda i CABAS kommer vi att rensa personuppgifter som inte ändrats på 10 år. Detta gäller ”Ägare”, ”Innehavare”, ”Användare/Brukare”, ”Försäkringstagare” och ”Kontaktperson” - alla fält som innehåller personligt data som namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser.