Vad är CABAS Parts Catalogue?  

CABAS Parts Catalogue är en reservdelskatalog som är inbyggd i CABAS. Den används för att komplettera kalkyler med delar som matchar bilens VIN-kod. Bilmodellerna i CABAS reservdelslistor täcker inte upp alla varianter av en bilmodell.  

Med CABAS Parts Catalogue kan du byta ut befintliga delar i listan, och även lägga till nya som inte finns där från början. 


CABAS Parts Catalogue nås direkt från CABAS via knappen ”Parts Catalogue” inne i kalkylens åtgärdshantering. Det går även att nå katalogen direkt i en webbläsare om du inte har eller vill använda CABAS.  

Viktigt att tänka på då är att CAB tar ut en avgift för varje sökning. Sökningar inifrån CABAS är kostnadsfria. 


Hur ska jag bäst använda CABAS Parts Catalogue?  

När du skapar en kalkyl är det viktigt att först lägga till delar från CABAS reservdelslista och sedan använda CABAS Parts Catalogue för att byta ut det som behöver ändras. Detta för att få med tiderna från CABAS-delarna. 


Delar som saknas i CABAS och läggs till från CABAS Parts Catalogue visas under ”Övrigt” utan tider. 

Hur är CABAS Parts Catalogue uppdelad?  

CABAS Parts Catalogue delar upp bilen i 20 huvudkategorier oavsett bilmärke. Under varje huvudgrupp finns flera underkategorier som kan se olika ut beroende på hur biltillverkaren valt att strukturera reservdelarna. Benämning och bilder skiljer sig också beroende på märke.  


Vilka bilmärken är tillgängliga idag?  

Utbudet av bilmärken är detsamma som för VIN-kodsfiltreringen i CABAS. Nya märken tillkommer löpande. En uppdaterad lista på alla märken finns på https://cabgroup.se/partscatalogue


Fungerar CABAS Parts Catalogue på alla bilar för de märken som stöds?  

CABAS Parts Catalogue fungerar i regel på alla bilar från de märken som finns tillgängliga, men för äldre årsmodeller kan noggrannheten i data vara lägre. Om det saknas information från tillverkaren, till exempel om bilmodellen är helt ny visas meddelandet "VIN-tjänsten är inte tillgänglig för detta VIN" att visas i CABAS under positioner. 


Vilken roll i organisationen har tillgång till CABAS Parts Catalogue? 

Användare som har behörighet att redigera CABAS-kalkyler har tillgång till VIN-tjänst inklusive CABAS Parts Catalogue. 


Vilket språk är CABAS Parts Catalogue på?  

Benämningen på reservdelar i CABAS Parts Catalogue är på engelska eftersom reservdelsdata från tillverkarna ser ut så. Språket i användargränssnittet är däremot på svenska (eller det språk du har valt vid inloggning i CABAS). 


Var kommer priserna ifrån?  

Priserna i CABAS Parts Catalogue kommer från generalagenten. 


Fungerar CABAS Parts Catalogue på alla kalkyltyper?  

För närvarande fungerar det bara för plåtkalkyler.  


Fungerar CABAS Parts Catalogue på en kalkylkopia?  

Ja, det fungerar. Dock måste kalkylen sparas, stängas och sedan öppnas på nytt för att CABAS Parts Catalogue ska bli aktivt.  


Varför kan jag inte se soptunnan längre när jag återvänder till CABAS Parts Catalogue?  

Varje gång man öppnar CABAS Parts Catalogue ska det ses som en “ny kalkyl”. Ändringar som utfördes tidigare i CABAS Parts Catalogue behöver tas bort i CABAS-vyn istället.