Lack

Lackfrågor för Sverige

Vad gäller för invändig lack?
Vad gäller för invändig lack?  Se avsnitt 6 Invändig lackering i användarinstruktionen. 
Ons, 16 juni, 2021 at 2:22 E.M.
Vad gäller för utvändig lack?
Vad gäller för utvändig lack? Se avsnitt 5 Utvändig lackering i användarinstruktionen.
Ons, 16 juni, 2021 at 2:22 E.M.
Hur hanterar jag lacktyper?
Hur hanterar jag lacktyper? Se avsnitt 2 Lacktypsindelning i användarinstruktionen. 
Ons, 16 juni, 2021 at 2:23 E.M.
Hur hanterar jag ställtid vid lackering?
Hur hanterar jag ställtid vid lackering? Se avsnitt 4 Ställtid i användarinstruktionen.
Ons, 16 juni, 2021 at 2:23 E.M.
Hur hanterar jag kulörberoende meryta?
Hur hanterar jag kulörberoende meryta? Se punkt 5.4 Meryta i användarinstruktionen.
Ons, 16 juni, 2021 at 2:24 E.M.
Hur hanterar jag ytberoende meryta?
Hur hanterar jag ytberoende meryta? Se punkt 5.4 Meryta i användarinstruktionen.
Ons, 16 juni, 2021 at 2:25 E.M.
Hur hanterar jag avvikande kulör?
Hur hanterar jag avvikande kulör? Se avsnitt 5.7 Avvikande kulör eller klarlack med avvikande glans på lös detalj eller 5.8 Avvikande kulör på fast detalj ...
Ons, 16 juni, 2021 at 3:33 E.M.
Hur hanterar jag ytterligare kulör?
Hur hanterar jag ytterligare kulör? Se avsnitt 5.9 Ytterligare kulör på samma detalj och 5.9.1 Ytterligare klarlack på samma detalj i användarinstruktionen
Ons, 16 juni, 2021 at 3:35 E.M.
Ingår kittning vid svetsbyte?
Ja, kittning ingår i bytesjobbet enligt fabrikantens metodanvisningar i byte av svetsade detaljer. Detta moment särredovisas inte i CABAS och syns sålede...
Tors, 27 aug., 2020 at 1:51 E.M.