Registrera ditt förbättringsförslag

Flera datum-alternativ i CABAS (#61811)

Rubrik
Datum

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
De datum som kan anges i kalkyl för ankomst , rep.start o färdigdatum är otillräckliga.
Vi skulle vilja ha fler alternativ t.ex om den var bokad eller lämnad obokad, bärgad, saknade betalningsåtagande o i så fall NÄR kom åtagande osv.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Detta då försäkringsbolagen bryter ner dessa datum i statistik för stillestånd osv men de får ingen rättvis bild av detta alltid.

Magnus Nagy
Bilplåtkirurgerna


3 people like this idea
Login or Signup to post a comment