Registrera ditt förbättringsförslag

Möjlighet att återställa en raderad kalkyl (#80942)

Rubrik
Återställa en godkänd Kalkyl som man har råkat radera

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Vi har många personer som kan vara inne på våra verkstäders CAB. 
Ibland skapar vi en kalkyl enbart för att hämta tid från CAB, dessa kalkyler raderar vi sedan men man kan råka radera riktiga kalkyler med skadesvar

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Då undviker vi skicka dubbla kalkyler till försäkringsbolag som oftast undrar varför vi gör det. 
Samt att på det sättet förlorar vi inte grundinformation.

Rubi Avila
Ryds Bilglas AB

Login or Signup to post a comment