Registrera ditt förbättringsförslag

Exportera materiallistan till Excel (#62908)

Rubrik
Exportera till Excel

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Varför inte en möjlighet att kunna exportera materiallistan i en kalkyl till Excel?

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
När man ska fakturera en större skada med 20-100 rader material (delar) som ska stämma både i Kobra och CABAS, så kan man i Kobra göra en Excel-lista.
Kunde man göra det också från CABAS så kan man snabbt jämföra material artikelnummer vilka som finns/inte finns på respektive ställe.
Nu sitter vi manuellt och jämför rad för rad.

Tony Rundström
Bil Dahl


Login or Signup to post a comment