Registrera ditt förbättringsförslag

Summera antal reservdelar på specifikationen (#72144)

Rubrik
Antal reservdelar

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Jag skulle vilja ha att man kan se antal reservdelar längst ner på reservdelsspecifikation
T.ex. Totalt 25 reservdelar

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
När man lagar bilen kan man snabbt räkna att man har alla reservdelar, samt att vid slutkalkyl kan se antalet utan att behöva räkna reservdelar.
Som på en bärgad bil kan det va mellan 50-100 reservdelar och det blir lätt att missa någon del

Emil Wennman
Wennmans Bilplåt


3 people like this idea
Login or Signup to post a comment