Registrera ditt förbättringsförslag

Noteringsruta och planeringsdatum som syns på startsidan (#66430)

Rubrik
Noteringsruta som syns i startsidan

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
För att slippa öppna upp en kalkyl för att kolla "vad detta var för något" använder jag mig för tillfället av fliken "Arbetsordernummer".
Där skriver jag tex "Väntar anmälan", "Kund avvaktar osv". När bilen är riktigt inbokad skriver jag in det rätta ao numret.
Hade det gått att lösa en liten "noteringsflik" istället tycker jag att det hade varit bra.
Sen är det ju bara en fördel om man också kunde se planeringsdatum redan på startsidan.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Man slipper öppna upp en kalkyl för att kolla "vad detta var för något".

Peter Westman
Dahlqvists Bil AB

Login or Signup to post a comment