Registrera ditt förbättringsförslag

Markera som "Oläst" (#61643)

Rubrik
Aktivt kunna "fet markera" en fordon i listan

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Om man t.ex. läser ett email, men blir störd eller inser att man inte hinner läsa allt, då kan du fetmarkera mailet, så att det blir som oläst.
Skulle det kunna införas i CABAS?

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Det hade underlättat arbetet och fungerat som en påminnelse att detta behöver jag ta tag i även efter att man har öppnat meddelandet för att se vad det gäller. Det är inte alltid man har möjlighet att ta tag i allt direkt..

MECHANUM SVERIGE AB


5 people like this idea
1 Comment

Kan även vara bra om man är många användare och råkar läsa "någon annans" skadesvar.

Login or Signup to post a comment