Registrera ditt förbättringsförslag

Faktura via e-post (#65770)

Rubrik
Fakturor via e-post

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
När verkstäder skall fakturera "pappersfakturor" till oss på LF vill dom ibland skicka dessa via e-post.
Detta kan göra att dom använder olika mailadresser och fakturorna kommer till olika typer av adresser hela tiden (t.ex. personlig mail, gruppmail etc).
Vi på LF har en gemensam inscanningsadress. Den som skulle vara bra om den fanns med t.ex. under handläggaradressen vid varje skadesvar (OBS! första sidan).
Den skulle kunna heta faktura via e-post eller liknande.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Lättare vid fakturering för verkstäder och fakturorna skickas till rätt ställe hos försäkringsbolagen.

Andreas Persson
Länsförsäkringar Gbg

Login or Signup to post a comment