Registrera ditt förbättringsförslag

Ytterligare och avvikande kulör i "Övrig Lack" (#64196)

Rubrik
ytterligare kulör och avvikande kulör

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Vid skapande av övrig lackyta så kan man inte välja ytterligare kulör och avvikande kulör. 
Då även dessa kan vara olika kulörer

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Att vi kan lägga in om det är ytterligare kulör eller avvikande så de blir rätt till lackverkstaden.

Förenade Bil AB Skadecenter


3 people like this idea
Login or Signup to post a comment