Registrera ditt förbättringsförslag

Hantering av "Ytterligare kulör" (#65028)

Rubrik
ytterligare kulör

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Jag skulle vilja att man kan lägga till extrarader under övrig lack med ytterligare kulör på detaljer

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
I dagsläget har nyare bilar ganska många olika kulörer på stötfångarna. och alla detaljer finns inte i CABAS

Björn Hellqvist
Bellevue Bil AB

cabas.JPG
(72.3 KB)

1 person likes this idea
Login or Signup to post a comment