Registrera ditt förbättringsförslag

Möjlighet för flera egna rapportval (#62092)

Rubrik
CABAS statistik

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
När man använder CABAS statistik, så vill man kunna sortera mera och ha mer att röra sig på i statistiker.
Mer rutor att kryssa i så man kan sortera bort t.ex reservdelar och bara få statistik på resterande.
Även att man kan sortera bort lack från extern lackverkstad så man inte får med det i statistiken om man inte vill det.
Nu menas detta i kostnadsrapporten. Så man kan kryssa i själv vad man vill ha med i rapporten/statistiken. .

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Detta gör så det är enklare för oss som använder CABAS att kunna hålla koll på vad vi ligger i snitt i det de olika positionerna.
Och det underlättar för oss att kunna se detta. Och vi kan själva sortera vad vi vill få ut statistik på.


1 person likes this idea
Login or Signup to post a comment