Registrera ditt förbättringsförslag

Förbättra statistiken för glas-ärenden (#104247)

Rubrik
Rapport glasärenden

Beskriv ditt förbättringsförslag
Idag går det inte att få fram någon statistik där man kan se hur många glasärenden som är rutbyten och hur många som är stenskottsreparationer.

Varför bör detta utvecklas eller ändras?
Vi får mål från försäkringsbolagen gällande mängd stenskottslagningar av totala antalet glasärenden men har idag ingen möjlighet att följa upp hur vi ligger till utan att fråga varje bolag.

Aros Auto AB
Andreas Egnesund

Login or Signup to post a comment