I CABAS Statistikportal (CAB Business Intelligence)

finns ett antal rapporter som är baserade på CABAS kalkyldata.

För varje rapport finns en Informationsflik som förklarar innehållet av alla parametrar i rapporten samt rapportresultatet.

 

Rapportnamn 
Beskrivning
Kostnadsrapport        
Visar information om kostnaden för CABAS-ärenden.
Arbetsrapport
Visar information om nedlagd arbetstid (nödvändig tid) på CABAS-ärenden
Lackrapport
Visar information om olika aspekter av lackarbeten i CABAS-ärenden. Hit räknas kostnad, lackyta och nedlagt arbete (tid som behövts) för lackarbetet.
Reservdelsrapport
Visar information om kostnaden för reservdelar som använts i CABAS-ärenden.
Rapport för använda reservdelar
Visar information om kostnaden för använda reservdelar i CABAS-ärenden.För information om hur du loggar in i Statistikportalen (CAB BI), se filmen Hur loggar jag in i Statistikportalen?


Gör så här för att skapa en rapport:

  • Klicka på Rapporter
  • Klicka på önskad rapportflik eller -ikon
  • Klicka på fliken Information för att läsa om rapportens olika parametrar och rapportresultat (innehåll).
  • Gå tillbaka till fliken Rapport för att ställa in önskade parametrar.
  • Klicka på Hämta rapport
  • Om du ändrar några parametrar behöver du klicka på Hämta rapport igen för att läsa in nya data.
  • Vill du spara rapporten klickar du på Sparaikonen

Du kan spara i följande format: Word, Excel, PowerPoint, PDF, TIFF file, MHTML, CSV, XML file med rapportdata samt Data Feed.

  • Klicka på Skriv ut-ikonen om du vill skriva ut rapporten