I CABAS Statistikportal (CAB Business Intelligence)

finns ett antal rapporter som är baserade på CABAS kalkyldata.

För varje rapport finns en Informationsflik som förklarar innehållet av alla parametrar i rapporten samt rapportresultatet.

 

RapportnamnBeskrivning
Kostnadsrapport        Visar information om kostnaden för CABAS-ärenden.
ArbetsrapportVisar information om nedlagd arbetstid (nödvändig tid) på CABAS-ärenden
LackrapportVisar information om olika aspekter av lackarbeten i CABAS-ärenden. Hit räknas kostnad, lackyta och nedlagt arbete (tid som behövts) för lackarbetet.
ReservdelsrapportVisar information om kostnaden för reservdelar som använts i CABAS-ärenden.
Rapport för använda reservdelarVisar information om kostnaden för använda reservdelar i CABAS-ärenden.För information om hur du loggar in i Statistikportalen (CAB BI), se filmen Hur loggar jag in i Statistikportalen?


Gör så här för att skapa en rapport:

  • Klicka på Rapporter (1)
  • Klicka på önskad rapportflik eller -ikon
  • Klicka på fliken Information (2) för att läsa om rapportens olika parametrar och rapportresultat (innehåll).
  • Gå tillbaka till fliken Rapport (3) för att ställa in önskade parametrar.
  • Klicka på Visa rapport (4) 
  • Om du ändrar några parametrar behöver du klicka på Visa rapport igen för att läsa in nya data.
  • Vill du spara rapporten klickar du på Exportera (5) och väljer i vilket format du vill spara den


Du kan spara i följande format: Excel, PDF, CSV, PowerPoint, Word, MHTML, eller XML.  • Klicka på Skriv ut nu-ikonen om du vill skriva ut rapporten