1. Skrapskada

Detaljen har repor och skrapmärken som är djupare än 1 mm i plastmaterialet, men är konturriktig och behöver inte riktas.


2. Utvändig skada

Detaljen är inte konturriktig och behöver riktas. Detaljen kan även ha skrapmärken och repor djupare än en millimeter (1 mm).


3. Ut- och invändig skadaDetaljen har hål och/eller genomgående sprickor och/eller trasiga fästanordningar.

Detaljen kan även behöva riktas och ha skrapmärken och repor djupare än en millimeter (1 mm).


4. Reparationsgrupp 1

Skadeytan mäts före värmebehandling och bearbetning.
 
Skadeytan mäts i hela centimeter (cm) och avrundas uppåt.


Det ska vara ett avstånd på minst en centimeter (1 cm) mellan skrapskador för att de ska mätas separat. Är de tätare mäts en yta.

 
Vid genomgående sprickor, tas sprickans uppmätta längd i centimeter gånger tio (cm x 10) för att erhålla en skadeyta.


Vid flera olika reparationskategorier på samma detalj, räknas skadeytorna ihop och tidsätts enligt högsta reparationskategorin för denna detalj.


Om olika skadekategorier finns på samma skadeyta ska alltid den högsta kategorin väljas och den största ytan mätas.


Reparation av skadat fäste ingår i tiden för kategorin Ut- och invändig skada.

En skrapskada eller utvändig skada med ett eller flera skadade fästen, klassas om till reparationskategorin Ut- och invändig skada.