Det är möjligt att byta ett registreringsnummer i en befintlig kalkyl genom att skapa en kopia på kalkylen och ge den det nya registreringsnumret.

Gör så här:


1. Öppna kalkylen
2. Klicka på ikonen Kopiera inne i kalkylens övre meny3. Ange önskat registreringsnummer för den nya kalkylen under Till kalkyl 
4. Klicka på OK
5. Beräkna om kalkylen