Registrera ditt förbättringsförslag
Deferred

Manuellt förlänga eller förkorta moment i planeringen - #65886

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Jag skulle vilja ha möjlighet att manuellt dra ut och förlänga alt. förkorta planerade jobb i cabplan såsom man kan göra tex i Kobra.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Alla jobb stämmer inte tidsmässigt och ibland vill man helt enkelt ha längre planerad tid på jobben.

Företag
Kinch Bil AB

Hampus Nilsson


2 people like this idea
Login or Signup to post a comment