Registrera ditt förbättringsförslag
Deferred

Kunna ändra teknikers upparbetning för ett moment - #62370 #61999

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Vi upplever ett problem när vi har ett moment som inte följer teknikerns upparbetning. Tex bakskärmsbyte det går inte att göra på mer än 100 takt.
Har jag då en tekniker med 200 takt som jag bokar bakskärm på så kommer han inte hinna med sin dag efter ett par såna jobb.
Det vi skulle vilja göra är ändra vissa jobb vid planeringen att frångå teknikerns takt och sätta 100 takt på jobbet oavsett vad teknikern har.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Bättre flöde på teknikerns dag då han har jobb som inte följer hans normala takt.
Skulle kunna fungera med högerklick på moment i planeringen på samma sätt som byte av depå.

Företag
Bilia AB

Stefan Söderqvist

1 Comment

Har även kommit in samma förslag från Kerstin Lindh på Bilia Personbilar AB.

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Bokar vi in många större jobb, företrädesvis strukturskador, går dom inte att hålla samma takt på som mindre jobb. När jobben planeras ut på skadetekniker "omvandlas" tiden till hans inmatade upparbetningstakt. Jag skulle vilja ha en funktion där jag kan anpassa takten på just dessa jobb, kanske i verktyget vi kopplat till momentet "Strukturskada" t.ex.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Detta gör att vi kan hålla flödet uppdaterat gentemot verkligheten och på så vis minimera förseningar pga att vi tar in mer jobb än vad vi hinner med, plåtslagarens ordinarie upparbetning till trots.


1 person likes this
Login or Signup to post a comment