Registrera ditt förbättringsförslag
Deferred

Ändra fördelningen/tiden för demontering och montering - #62752

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Planeringen i verkstaden skulle underlättas om man fick en snabbare överblick över vad som behövs göras före respektive efter lackeringen.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
För att optimera planeringstiden.
Ett exempel, om ett arbete är uppsatt till 5 timmar för demontering/montering så innefattar demonteringen ibland bara kanske 1 timme och monteringen 4 timmar. Har man då bara delat CABAS tiden enligt bokningsschematd, så blir det lite galet i den verkliga dagsplaneringen.

Ett exempel: Byter man en dörr och bara tittar på tiden som har fördelas på d/m, så stämmer det inte med verkligheten, då teknikern behöver betydligt mer tid att montera ihop dörren efter lackeringen.

Företag
Motorsport AB

Elin Nilsson


4 people like this idea
Login or Signup to post a comment