Registrera ditt förbättringsförslag

TACDIS - Hämta priser och ersättningar till övrigt-rad (#68343)

Rubrik
Hämta priser och ersättningar till "övrigt"-rad.

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
När man trycker hämta priser och ersättningar så händer det inget med "övrigt"-raderna man skapat.
Det är ju speciellt på dessa man behöver detta.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
De skulle betyda att vi sparar ett moment där vi nu måste in i TACDIS och söker priser på reservdelarna som inte finns i CABAS.

Fredrik Lind
Bil-Månsson AB

Login or Signup to post a comment