Registrera ditt förbättringsförslag

Lägg tillkommande artiklar som byte/res.del istället för "främmande arbete" (#118476)

Beskriv ditt förbättringsförslag 
Idag när jag väljer att dra över artiklar som tillkommit i skadan och där cabas inte kan hantera reservdels numret eller ligger som diverse försälj (dvs det blir inget + tecken på den aktuella delen.) så hamnar reservdelen som främmande arbete.

När den då dras över från fältet "endast i arbetsorderrader" till "Bara i Cabas" lägger sig reservdelen som främmande arbete.
Vore önskvärt att den direkt hamnar som byte/res.del

Varför bör detta utvecklas eller ändras?
När den dras över från fältet "endast i arbetsorderrader" till "bara i Cabas" vore önskvärt att den direkt hamnar som byte/res.del och inte lägger reservdelen som främmande arbete.

Bilkompaniet Dalarna

Niklas Jennetoft

Login or Signup to post a comment