Registrera ditt förbättringsförslag

Reparationsanvisningar och delar på underrede (#68826)

Rubrik
Underrede

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Skulle uppskatta mer rep anvisningar och delar på underrede på bilar då

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Många olyckor rör delar under bilen också

Jimmy Mattisson
Nynäs Plåt & Lack AB


2 people like this idea
Login or Signup to post a comment