Registrera ditt förbättringsförslag

Visualisera lackytor (#71906)

Rubrik
lackytor

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Det skulle vara bra om man ser vilka lackytor man klickar i lackfliken.
ska man lacka en dörr så skulle det finnas med en bild på dörren, så skulle man se vilka lack alternativ det finns att fylla i.
T.ex under begränsning då skulle bara den ytan bli markerad på bilden (liknade som man ser när man väljer byte bakskärm vilka skarvställen det finns som blir färgmarkerade).
Många verkstäder väljer fel lackytor. Oftast väljer dom lack hela ytan men ska bara lacka en del av ytan.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Slipper massa missförstånd mellan försäkringsbolag och verkstäder om vilka ytor som ska lackas.

Länsförsäkringar


3 people like this idea
Login or Signup to post a comment