Registrera ditt förbättringsförslag

Kommentar till foto i kalkyl (#61666)

Rubrik
Kommentar till foto i kalkyl

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Automatisk popup ruta när kommentar är noterad till foto.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Personligen tycker jag det är lätt att missa den röda markeringen när det finns kommentar till ett foto i kalkyl.
Skulle det inte kunna vara möjligt att lägga in de texter med en auto popup för att flagga för notering finns.
Inte ofta verkstäder lägger kommentarer i till foto men när de läggs är det bra att få det "uppflaggat" när man är fokuserad på att granska foto.

Jonas Sjöholm
LF Kronoberg


3 people like this idea
1 Comment

Det är även möjligt att skriva kommentar i stället för filnamn på bild till vänster. Ryms ganska många tecken där.

Login or Signup to post a comment