Registrera ditt förbättringsförslag

Möjlighet att lägga till flera symboler för olika åtgärder (#89650)

Rubrik
Förslag verktyg foto

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
När man markerar skador på bilder så känner jag att det saknas verktyg.
Att kunna göra pilar och rektanglar räcker inte alltid.

- Förslag att lägga till kryss (X) eller ringar (O) för att kunna markera tex vad som man vill byta (X) eller rikta (O)
- Att kunna markera ett visst område med hjälp av frihandsmarkerning
- En ”ÅNGRA SENASTE” -KNAPP, hundratals gånger så trycker man fel eller blir inte nöjd och då måste man göra om allt… Extremt irriterande!

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Bild 1 - här vill jag tex visa f-bolaget att baklyftsbalken är sned i hela fästet genom den gröna och röda pilen.
Bild 2 - här vill jag visa vad jag vill byta med de små röda pilarna. Men det blir väldigt plottrigt.
Hade man tex haft röda kryss som så är det tydligt vad man vill byta men haft kvar de röda och gröna pilarna utan att det blir plottrigt, som på Bild 3 fast snyggare med riktiga verktyg.

David Hagselius
Sandströms Center

Bild 1.png
(757 KB)
Bild 2.png
(625 KB)
Bild 3.png
(530 KB)

1 person likes this idea
1 Comment

Man kan göra ett kryss med hjälp av två pilar så länge.

Login or Signup to post a comment