Registrera ditt förbättringsförslag

Bifoga film till kalkyl (#72169)

Rubrik
Kortare film

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Hej, vi filmar mycket på bilarna idag. Förslag är att kunna skicka in korta filmsnuttar på max 12 sekunder i CABAS så kan skadereglerarna se vad det är som är fel. Alternativt lägga in som bilaga via ngn länk / Mv. Claes

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Skadeteknikern kan lättare förstå vad som är fel samt vi tjänar tid på film istället för att ta kort.

Claes Alingsjö
Mechanum Sverige AB


7 people like this idea

Kommer denna funktion fungera framöver? är det något ni arbetar för att få till? I dagsläget mailar vi filmer till handläggare.

Hej Maria,

Filmer brukar kunna ta mycket utrymme (plats) och kalkylen som ska kunna skickas mellan verkstad och försäkringsbolag är idag begränsad till 10MB (detta ska inkludera bifogade foton och dokument).
Den dag bolagen säger att de kan/vill ta emot större filer finns det kanske förutsättningar som gör att vi tittar på detta igen. Men just för tillfället har vi fått pausa möjligheten för att skicka med filmer.

Med vänliga hälsningar,

Produktledning CABAS

Login or Signup to post a comment