Registrera ditt förbättringsförslag

Möjlighet att kunna kopiera information i reservdelar (#92064)

Rubrik
Reservdelsinformation

Vilket PROBLEM skall vi hjälpa dig att lösa?
Möjlighet att kopiera information i reservdelar. Att kunna kopiera ett artikelnummer t ex.

VARFÖR skall detta utvecklas eller ändras?
Snabbare hantering av att beställa delar i externa program.

Robin Lund
GlennS Plåt & LackcenterAB


1 person likes this idea
Login or Signup to post a comment