Registrera ditt förbättringsförslag

Styrning av begagnadsökning per bolag (#104692)

Rubrik
Beg sökning mot olika demonterare per bolag

Beskriv ditt förbättringsförslag
Olika försäkringsbolag vill att vi söker mot olika demonterare och det kan lätt bli att man skickar till fel. Jag önskar att man kan styra så olika demonterare är förvalda för olika försäkringsbolag.

Varför bör detta utvecklas eller ändras?
Vi har krav på oss att använda olika demonterar och detta skulle underlätta felaktiga sökningar samt att personalen slipper memorera vilket bolag som vill ha vilken demonterare.

Aros Auto AB
Andreas Egnesund


1 person likes this idea
Login or Signup to post a comment