Registrera ditt förbättringsförslag

Möjlighet att undvika göra begagnadsök på "engångsartiklar" (#107752)

Rubrik
Tvångssända utan begagnadsök på förbrukningsdetaljer

Beskriv ditt förbättringsförslag
Hade önskat en ruta man kan bocka i före insändning till bolag, typ: "Jag intygar att reservdelarna i kalkylen är engångsartiklar och ej relevant för begsök".
Väldigt retligt att behöva sända begsök på vindrutor, rutlim och emblem mm för att kalkylen inte skall studsa

Varför bör detta utvecklas eller ändras?
För att minska sändningar (kostnader) som är helt onödiga. I dagsläget måste vi antingen sända manuellt eller skicka begsök på exempelvis prydnadslister som måste bytas vid en lackering

Mechanum
Marcus Lindstrand


1 person likes this idea
Login or Signup to post a comment