Registrera ditt förbättringsförslag

Möjlighet att för-välja delar man vill göra begagnat-sökning på (#110091)

Rubrik
Begagnat sök

Beskriv ditt förbättringsförslag
Redan när man väljer delen skulle man vilja kryssa i en ruta begsök så det kommer upp en lista förvald med delar man vill söka begagnade.
Då slipper man sitta och kryssa för eller kryssa bort delar från en lista med 150 detaljer.

Varför bör detta utvecklas eller ändras?
Spara mycket tid

Rejmes LV
Jan Ekmark

Login or Signup to post a comment