Registrera ditt förbättringsförslag

Möjlighet att kunna ange vilket däck/vilken fälg som ska bytas (#107754)

Rubrik
Kunna ange vilket däck/fälg som skall bytas

Beskriv ditt förbättringsförslag
Om jag sätter byte på en fälg, så vet inte alltid vilken fälg som skall bytas då det inte framgår i arbetsspecifikationen.
Ibland kan fälgar på motsatt sida av skadan ha fått skador när man försökt undvika kollision. Inte alltid lätt att förstå

Varför bör detta utvecklas eller ändras?
För att undvika att fel delar byts, förenkla för tekniker och försäkringsbolag

Mechanum
Marcus Lindstrand


2 people like this idea

I samma veva borde man notera på artikelnumret om det är fram eller bak då det skiljer sig på flera Elbilar. Tex. Etron Q4

Jag ser att detta är gammalt förslag men borde verkligen lyftas fram till ytan då detta är ytterst viktigt för att kunna ha koll på vad som görs på en bil  vart. Förutom detta så saknar vi att man inte har möjligheten att välja REPARATION av fälg. Endast DM o Byte - men inte rep. Rep läggs som en övrigtrad som lätt missas o från försäkringsbolagen - sällan kan granskas. Jag gör en separat punkt på detta. Men dom hör ihop. 

Login or Signup to post a comment