Registrera ditt förbättringsförslag

Visualisera lackytorna i lackfliken (#115893)

Rubrik
Bild i lackeringsfliken

Beskriv ditt förbättringsförslag
När jag har valt reservdelarna och har den fina bilden med vilka jag ska ha. Så går jag över till lackeringsvyn där skulle jag uppskatta om jag fick ha med mig bilden från valda reservdelar (kanske gul?) så jag ser vilka jag har valt och kan klicka på dessa så går bocken i för rätt artikel. Nu får man sitta fram och tillbaka och korrekturläsa: "undre list mitten övre höger". Detta tar en massa tid och är oerhört frustrerande då SAKERNA IBLAND ÄVEN BYTER NAMN mellan reservdelssidan och lackeringssidan.

Varför bör detta utvecklas eller ändras?
Spara tid, minska felkalkyler

Atteviks Lastvagnar AB
Nicklas Jeansson


2 people like this idea
Login or Signup to post a comment